Geotekstil za gradnje

Geotekstil za nizke, visoke in projektne gradnje

Geo tekstil se uporablja kot ločilni sloj med zemljino ter novim nasutjem.
Surovinska sestava geo tekstila Ge-Dren® ter Ge-tex® so polipropilenska oz. poliestrska vlakna, ki so medsebojno povezana z mehanskim ali kemičnim postopkom.  

Gradnja cest

Geo tekstil preprečuje mešanje materialov in povečuje trdnost podlage ter skrajša čas gradnje.

Drenažni sistemi

Geo tekstil lahko zbira in odvaja vodo v bolj prepusten sloj ali drenažno cev, ki tako zagotavlja dober pretok vode.
S takšno drenažo preprečimo kapilarno dvigovanje vode v materialu.

Gradnja tunelov

Z uporabo Geo tekstila se nezaželena voda odvaja do drenažnega dna in tako skupaj s hidro izolacijskimi trakovi preprečuje dostop vode. Obenem tudi zaščiti hidroizolacijo pred mehanskimi poškodbami.

Deponije

Geo tekstil pri deponijah nastopa kot ločilni del med mineralno tesnilno plastjo temeljnega sloja in kot zaščita hidroizolacijskih trakov pred poškodbami, ter kot filter med odpadno in drenažno plastjo. Izdelan je iz dobre vrste sintetičnih vlaken, ki imajo posebne mehanske in kemične odpornosti.

GEOTEKSTIL S PROJEKTNIMI ZAHTEVAMI

Uporaba geotekstilije Drefon®

 V vseh primerih v katerih je potrebna funkcija ločevanja in filtriranja, pri izgradnji in obnovi cest in železnic, tunelov, raznovrstnih temeljev, drenažnih sistemov, letališč, parkirišč, športnih igrišč, pri nadzoru erozije, zbiralnikih, umetnih jezerih, kanalih, odlagališčih trdnih ter tekočih odpadkov.

Netkani geotekstil Drefon® S kot ločilni sloj se lahko uporablja:

  • pri reševanju problemov z mešanjem materialov
  • kot filter za primere v katerih je treba ohraniti sestavo tal podvrženo eroziji
  • za zaščitno površine izpostavljene mehanskim poškodbam
  • za ureditev velikih drenažnih sistemov

Drefon® S se razlikuje od drugih netkanih geotekstilov, saj nudi: 

  • visoko odpornost na mehanske poškodbe pri nižji gostoti / gramaturi
  • dolgoročno zaščito hidroizolacijskih sistemov, zaradi uporabe visoko kvalitetnih polipropilenskih vlaken
  • UV obstojnost saj tako prihranimo pri času prekritja geotekstila in se se izognemo razdrobljenosti delovnih procesov
  • enakomerna porazdelitev vlaken geotekstila, zahvaljujoč postopku mikanja zaradi česar ni “šibkih točk” v tkanini
  • višja hidravlična prepustnost in višja zmogljivost dreniranja
  • širina rol se lahko prilagodi delovišču do 6,00 m, s čimer prihranite čas in denar (manj prekrivanja)