K-DOM, d.o.o.
    Rusjanova ulica 6, Zg. Jarše

    1235 Radomlje – Slovenia

    Matična številka: 1263587
    Osnovni kapital: 50.000,00 EUR

    ID številka za DDV: SI 72147792
    Izjava:
SMO DAVČNI ZAVEZANEC

    Transakcijski pri Ljubljanska Banka, Banka Domžale d.d. Domžale:
    18300-0051018574

    Tel: ++386-(0)1-7216-876
    Faks: ++386-(0)1-7216-065
   
    Web:
www.k-dom.si
    E-mail:  info@k-dom.si

    Želite natisniti podatke? Pritisnite link na desni.